PRELEGENCI

Prowadzący Warszawskie Forum Współpracy Gospodarczej.

Ryszard_RembiszewskiRyszard Rembiszewski polski aktor, prezenter radiowy i telewizyjny, konferansjer, lektor
Największą popularność zyskał jako prowadzący program Studio Lotto (losowania Totalizatora Sportowego), które prowadził w latach 1983–2008, początkowo w Telewizji Polskiej, później od marca 1996 roku do zaprzestania prowadzenia programu w Polsacie.

Ryszard Rembiszewski jako gość wystąpił też w wielu programach telewizyjnych i radiowych w tym między innymi w: Świadectwie dojrzałości, Dzień Dobry TVN, Kawie czy herbacie, Między nami, Minęła 20, Zabawach językiem polskim, I i III Programie Polskiego Radia, Polskie Radio RDC, Tok FM, RMF FM, Radio Zet, Antyradio, Radio VOX i wielu innych.

 

 

 

Prelegenci Warszawskiego Forum Współpracy Gospodarczej.

A są nimi:

 

dyrektorKrzysztof Trepczyński
Radca Minister w Ministerstwie Rozwoju
Zajmuję się problematyką międzynarodowych stosunków gospodarczych od 1979 r.
W latach1989-1993 kierownik Biura Radcy Handlowego w Iraku. Od 1995 r. do 1999 r. kierownik sekcji ekonomicznej Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli.
Uczestnik negocjacji akcesyjnych Polski do UE. Od kwietnia 2005 r. radca-minister, szef Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Londynie. W styczniu 2011 r. przeniesiony do Genewy jako Stały Przedstawiciel RP przy Światowej Organizacji
Handlu (WTO). Od marca 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki, a następnie Ministerstwie Rozwoju. Specjalizacja: polityka handlowa, wielostronne negocjacje handlowe.

 

 

 

 

a_kalataAnna Kalata (Kalata Media, Polsko-Indyjska Izba Współpracy Gospodarczej) polityk, przedsiębiorca, ekonomistka, minister pracy i polityki społecznej. W 1993 ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest też absolwentką studiów doktoranckich w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1990 prowadziła własną działalność gospodarczą. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej komisji rewizyjnej Warszawskiej Izby Samorządu Gospodarczego oraz szefowej klubu powiatowego Demokratycznej Unii Kobiet. W 2004 została prezesem Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. W latach 2002–2003 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Rozwoju w Pocztowym Funduszu Leasingowym, następnie do 2005 była członkinią zarządu mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych i szefem hurtowni. W 2008 objęła funkcję wiceprezesa Fundacji Akademii Aktywności oraz prezesa Fundacji Instytutu Zarządzania i Wspierania Przedsiębiorczości. W październiku tego samego roku została także wiceprzewodniczącą zarządu Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej.Jest autorką książki Prawdziwe Zmiany – mój eliksir młodości, wydanej przez Wydawnictwo Penelopa (Warszawa 2011). W chwili obecnej prowadzi Instytut Zmian, Kalata Media, internetową telewizję dobrych wiadomości Kalata.tv oraz Akademię Anny Kalaty.
 

DPSCamera_0022_1_1

Dorota Ciesielska -Maciągowska jest doktorem nauk ekonomicznych (SGH, 2009).

Od 2009 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz wspólnikiem i
partnerem zarządzającym w spółce analityczno-konsultingowej SEENDICO.
Uczestniczyła w szeregu projektach badawczych i analitycznych o charakterze makro- i mikroekonomicznym. Kierowała ponadto
projektem badawczym  pt. „Modele ekspansji kapitałowej polskich przedsiębiorstw” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

Mateusz MrozowskiMateusz Mrozowski.Trener mentalny kadry paraolimpijskiej na olimpiadę w Rio, coach i mówca motywacyjny opierający swoje szkolenia i trening mentalny o praktyczne doświadczenia realnego kontaktu z wyzwaniem sportowym bądź biznesowym. Specjalizuje się w coachingu sportowym i Team Building-u, kompetencjach opartych na praktyce warsztatowej i nowej psychologii treningu mentalnego. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Autor dwóch książek o tematyce motywacyjno – pragmatycznej. Publikuje m.in. dla Franczyza&biznes czy Forbes, Szef sprzedaży, As sprzedaży, Marketer +, Law quality Business, Franczyza&biznes, Prime

 

 

 

zdjęcia biznesowe i fotografia korporacyjna

Maciej Krawczak
Rzecznik patentowy (od 2002r.), europejski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).
Specjalizuje się w sprawach związanych z uzyskiwaniem i ochroną praw do znaków towarowych, tak w Polsce jak i zagranicą. Reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Podyplomowe Studia Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Community And International Trade Mark Special Module (Magister Lvcentinvs) na Uniwersytecie w Alicante, Hiszpania.
W latach 1997 – 1999 pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów gdzie zajmował się polskim i europejskim prawem konkurencji, polityką konsumencką oraz prowadzeniem postępowania administracyjnego. 1999 – 2000 Dyrektor Biura Krajowej Rady w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych gdzie odpowiadał za organizację pracy i obsługę organów samorządu rzeczników patentowych.
W Polservice od 2000r.
Członek międzynarodowych organizacji branżowych: l’Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI), the International Trademark Association (INTA) oraz the Association of European Trade Mark Owners (MARQUES).

Adrian ApanelADRIAN APANEL
Specjalista ds. inwestycji na rynkach zagranicznych i zarządzania ryzykiem. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Od początku kariery zawodowej związany z zagranicznymi instytucjami zarządzającymi.
W latach 2005 – 2008 związany z bankiem inwestycyjnym JP Morgan w Irlandii. Przez ostatnie 6 lat współzarządzający (Senior Associate) funduszami indeksowymi oraz specjalista ds. zarządzania pozycją, płynnością oraz hedgingiem w Anima Asset Management w Dublinie.
Zarządzał Funduszami wielokrotnie bijącymi benchmarki o łącznym poziomie aktywów ponad 2 mld EUR, podczas gdy Anima zarządzała aktywami na poziomie 4 mld Euro – porównywalnymi do aktywów największych polskich instytucji finansowych.
Pasjonat windsurfingu oraz koszykówki.

 

 

 

 

DSC_4189 sMałgorzata Łukaszewicz
-absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydział, Zarządzania i Ekonomii. Mama dwojga ekonomicznie niezależnych dwudziestolatków.
Od 2004 roku pracuję realizując projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich.
Od października 2009 prowadzę działalność gospodarczą. Zajmuję się projektowaniem procesów, audytem dotacyjnym oraz zarządzaniem projektami.
Inspirują mnie: otaczający mnie ludzie
Motywuje mnie: poczucie obowiązku
Dążę do : ograniczenia swoich zachowań konsumenckich, na rzecz zachowań twórczych.
Dla relaksu: pływam kajakiem pod prąd, minimum raz w tygodniu na Wiśle.

 

 

 

 

 

a_spulaAndrzej Spuła -Money Coach który już od ponad 20 lat zajmuje się  w praktyce tematem  finansów osobistych .Swoje doświadczenie zdobywał na  stabilnym  rynku Niemieckim u boku najlepszych specjalistów z branży . Zebrane tam przez ponad 15 lat praktyki i  osobiście stosowane  rozwiązania  pozwoliły osiagnąć sukces  zawodowy i niezależność finansową .  Dzisiaj prowadzi praktyczną edukację finansową podając konkretne rozwiązania dostępne już dla nas nie tylko w kraju ,ale  w całej uni europejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Kramar
Ekspert gospodarczy rynków b. Jugosławii, dyplomatka, doradca podatkowy, tłumaczka, bizneswoman, PR manager.
Magister filologii serbsko-chorwackiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia podyplomowe w Katedrze Finansów SGH w zakresie finansów i podatków.
Całe życie zawodowe związana z rynkami b. Jugosławii – w tym ponad 25 lat w firmach handlu zagranicznego, przedstawicielstwach zagranicznych firm w Polsce oraz ramach własnych podmiotów gospodarczych.
Licencjonowany doradca podatkowy – przez ponad 10 lat działający w tej sferze biznesu. Doradca finansowy m.in. fundacji edukacyjnej i wielu przedsiębiorców z sektora mikro oraz MŚP.
Pomysłodawca i organizator wielu projektów gospodarczych i kulturalnych w Polsce i zagranicą.
Od 2004 roku, przez blisko 6 lat, w ramach dyplomacji ekonomicznej na placówce w Ambasadzie RP w Zagrzebiu, w tym jako I Sekretarz na stanowisku Kierownika Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji.
Od powrotu do Polski zaangażowana przy projektach promocyjnych, marketingowych; organizuje i wspiera wiele form współpracy gospodarczej i kulturalnej między Polską, a krajami b. Jugosławii.
Od 2013 roku pracuje jako PR manager w spółce sektora energetycznego notowanej na dwóch giełdach. Wspiera także działania komunikacyjne, w tym relacje inwestorskie.
Na co dzień współpracuje z izbami gospodarczymi, ambasadami krajów b. Jugosławii, polskimi i zagranicznymi kancelariami prawnymi oraz innymi instytucjami i podmiotami, wspierając istotne działania gospodarcze i z otoczenia biznesu.
Posługuje się językami chorwackim i serbskim na poziomie native. Posiada wieloletnie doświadczenie jako tłumacz. Zakres przekładów obejmuje teksty branżowe po literaturę piękną. W dorobku translatorskim ma 2 książki, z których druga doczekała się adaptacji teatralnej.

roman IzdebskiRoman Izdebski. Dr nauk rolniczych, działalność gospodarcza. Doradca Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych (PITWiN). Autor licznych ekspertyz, opinii, prezentacji artykułów i programów szkoleniowych dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej, biologizacji oraz naturalnych technologii i wyrobów. W latach 2005-2009 doradca ds. rolnictwa w Parlamencie Europejskim.
Inspiruje mnie: poznanie mechanizmów rozwoju gospodarczego oraz zagrożeń ekologicznych i społecznych dla tego rozwoju, szczególnie dla gospodarki żywnościowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do REJESTRACJI

Jeśli masz pytania do naszych Prelegentów, chciałbyś żeby w swoim wystąpieniu poruszuli jakąś konkretną kwestię – napisz do nas, postaramy się abyś w trakcie wydarzenia uzyskał odpowiedź na wszystkie interesujące Cię pytania – najciekawsze pytanie wraz z odpowiedziami umieścimy na stronie i na naszym FB wydarzenia. Pisz na biuro@ppiu.pl

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.